فهرست مطالب این نوشته

ظرفیت رشته پزشکی

ظرفیت روزانه در سال ۹۸ : ۳۶۴۳ نفر
ظرفیت روزانه در سال ۹۹ : ۳۸۵۲ نفر
ظرفیت پردیس در سال ۹۸ : ۱۲۲۵ نفر
ظرفیت پردیس در سال ۹۹ : ۱۱۸۲ نفر
ظرفیت تعهد در سال ۹۸ : ۴۶۲ نفر
ظرفیت تعهد در سال ۹۹ : ۳۶۳ نفر
ظرفیت دانشگاه آزاد در سال ۹۹ : ۶۵۸ نفر

➕ مجموع ظرفیت پزشکی ۹۹ : ۶۰۵۵ نفر

ظرفیت رشته دندان پزشکی

ظرفیت روزانه در سال ۹۸ : ۸۴۸ نفر
ظرفیت روزانه در سال ۹۹ : ۸۴۹ نفر
ظرفیت پردیس در سال ۹۸ : ۲۴۶ نفر
ظرفیت پردیس در سال ۹۹ : ۲۷۲ نفر
ظرفیت تعهد در سال ۹۸ : ۱۸۸ نفر
ظرفیت تعهد در سال ۹۹ : ۱۲۵ نفر
ظرفیت دانشگاه آزاد در سال ۹۹ : ۲۰۵ نفر

➕ مجموع ظرفیت دندان پزشکی ۹۹ : ۱۴۵۱ نفر

ظرفیت رشته داروسازی

ظرفیت روزانه در سال ۹۸: ۶۶۰ نفر
ظرفیت روزانه در سال ۹۹ : ۷۲۹ نفر
ظرفیت پردیس در سال ۹۸ : ۳۳۵ نفر
ظرفیت پردیس در سال ۹۹ : ۲۹۱ نفر
ظرفیت تعهد در سال ۹۸ : ۱۰۳ نفر
ظرفیت تعهد در سال ۹۹ : ۸۳ نفر
ظرفیت دانشگاه آزاد در سال ۹۹ : ۱۴۰ نفر

➕ مجموع ظرفیت داروسازی ۹۹ : ۱۲۴۳ نفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *