قوانین و مقررات سفارشات

طرفین:

الف) سایت مشاور پرو متصل به آدرس www.moshaver.pro با آی‌پی 45.159.115.140 و پورت 4041 به مدیریت محمدمهدی تورک کد ملی 4271391247 (وبسایت – مشاور پرو – مجری نامیده می‌شود)

ب) کارفرمایان وبسایت مشاور پرو (کارفرما نامیده می‌شود)

ج) مشتریان و کاربران وبسایت مشاور پرو (مشتری نامیده می‌شود)

هر یک از طرفین وبسایت، کارفرما و مشتری در صورت استفاده از امکانات و یا ارائه محصول (شامل خدمات و کالا) موافقت خود را با این مقررات اعلام می‌دارد.

مقررات لغو سفارشات و ضمانت بازگشت وجه:

  1. لغو سفارش و استفاده از ضمانت بازگشت وجه صرفا در موعد مقرر شده در مشخصات هر محصول ممکن است.
  2. هنگام بازگشت وجه 3% از وجه پرداختی بابت کارمزد خدمات بانکی و 15 هزار تومان بابت پردازش سفارش کسر خواهد شد.
  3. هنگام بازگشت وجه به میزان دو برابر ارزش خدمات ارائه شده (فارغ از استفاده یا عدم استفاده توسط کاربر) تا زمان تبدیل سفارش به حالت معلق (پس از درخواست لغو سفارش) از مبلغ پرداختی به عنوان کارمزد لغو سفارش و هزینه خدمات ارائه شده کسر خواهد شد.
  4. هدایای ارئه شده هنگام ثبت سفارش ، مشمول ضمانت بازگشت نمی‌شوند
  5. بازگشت وجه خدماتی که از طرف کارفرما به واسطه وبسایت ارائه می‌شود باید از کارفرما مطالبه شود و ارتباطی با وبسایت ندارد.